هوای پاک بافن آوری نانو

 هوای پاک با فناورینانو


هوای پاک با فناوری نانو

افزایش مشکل دی اکسید کربن در هوایکی از مشکلات اساسی در سطح جهان است. امید می رود که با استفاده از کشف منابع جدیدروزی برسد که از مصرف سوخت های فسیلی بی نیاز شویم و در هوایی عاری از دی اکسیدکربن و انواع آلودگی ها تنفس کنیم. فناوری نانو از جمله فناوریهایی است که به کمکحل این مسئله آمده است و این امکان را به وجود آورده است تا به سوی ساخت انرژییارزان تر و پاکیزه تر از سوخت های فسیلی نزدیک شویم. محققان در دانشگاه ملی اوک ریج موفق به ساخت نانوکریستالی شده اند که ما را درداشتن هوایی پاک تر کمک می کنند. نانوکریستال درست مانند یک کاتالیزورعمل می کند،هنگامی که دی اکسید کربن هوا بر روی این نانوکریستال که دارای کادمیوم، سیلینیوم وایدیوم است می نشیند، یک الکترون به دی اکسید کربن می دهد تا در مجاورت سایر اجزایدود واکنش نشان دهد و بی ضرر شود. اگر فیلترهای متشکل از این نانوکریستال ها رابتوان با قیمت مناسب تری ساخت و آنها را در دودکش ها نصب کرد می توان تا حد زیادیاز انتشار و خروج دی اکسید کربن در هوا جلوگیری کرد.
ذره معلق مضرر دیگری کهدانشمندان امیدوارند تا با استفاده از نانوکریستال بتوانند آنرا خنثی و یا از بینببرند، بخار جیوه است. تجهیزاتی که با زغال سنگ کار می کنند از مهمترین عوامل تولیدبخار جیوه و انتشار آن در هوا هستند. یک روش جلوگیری از انتشار جیوه، استفاده ازنانوکریستال های اکسید تیتانیوم است که بخار جیوه را می توانند به اکسید جیوه جامدتبدیل نمایند.
اگر تاکنون در ترافیک در مجاورت اگزوز و یا دود اتوبوس و یا یککامیون قرار گرفته باشید حتما اکسید نیتروژن را استشمام کرده اید. موتورهای دیزلی (گازوئیل سوز) از جمله مهمترین منابع آلوده کننده هوا با اکسیدهای نیتروژن میباشند. شرکت «بیوفرندلی» با کمک آژانس حفاظت محیط زیست و دریافت کمک مالی از ایالتتگزاس، موفق به ساخت نانوکریستالی شده است که با افزودن آن به گازوئیل می تواند ازتولید اکسید نیتروژن جلوگیری کند و سبب شود تا سوخت کامل بسوزد.
تصور نکنید کهصنایع تولید تمیز مانند صنایع تولید تراشه های کامپیوتری به عنوان آلوده کننده هایمحیط زیست به شمار نمی آیند بلکه برعکس این صنایع به علت استفاده از مواد شیمیاییآلی در فرایندهای تولید منشا تولید بخارات آلی هستند که خود مضرر می باشند. محققانآزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام در حال بررسی نانوموادی هستند که با استفادهاز آن در فیلترها می توانند از انتشار بخارات آلی این دسته از کارخانجات جلوگیریکنند.شاید در آینده نه چندان دور دیگر چیزی در خصوص میزان آلودگی های هوا در اخبارروزانه نشنویم تا با خیالی آسوده بتوانیم در هوایی پاک تنفس کنیم.


 
  

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
میثم داعی

این مطلبتون خیلی جالبه[چشمک] خوشحال میشم از قسمت های دیگه مبلاگم هم دیدن کنید. موفق باشید.[لبخند]