نانو ذرات

آینده زیر سایهنانوتولید نانو تیوب های کربنی (ساختارهای لوله ای کربنی) ماده ای در اختیار بشرقرار داد که رساناتر از مس، مقاوم تر از فولاد و سبک تر از آلومینیوماست. نانو فناوری در تعریفی بسیار ساده ، یعنی تکنولوژی هایی که در ابعاد نانومتریعمل می کنند. نانومتر واحد اندازه گیری است و برابر یک میلیاردم متر یا ۱۰به توان۹-متر است . اندازه اتم ها و مولکول ها در این محدوده قرار دارد، بنابراین با ورودبه این فضای کوچک بشر می تواند در نحوه چینش و آرایش اتم ها و مولکول ها دخالت کندو به ساخت مواد جدید و ساختارهایی متفاوت با آنچه تاکنون وجود داشته استبپردازد.
تولید نانو تیوب های کربنی (ساختارهای لوله ای کربنی) ماده ای دراختیار بشر قرار داد که رساناتر از مس، مقاوم تر از فولاد و سبک تر از آلومینیوماست. همچنین با استفاده از نانو ذرات می توان سطوح خود تیزشونده یا همیشه تمیز ساختو ربایش مغناطیسی را چندین برابر کرد. لاستیک های با عمر بالای ۱۰ سال و دارورسانیبه تک سلول های آسیب دیده در بدن از توانایی هایی است که بشر به مدد نانوفناوری بهآن دست یافته است.
اگر بپذیریم که نانو فناوری توانمندی تولید مواد، ابزارها وسیستم های جدید، با در دست گرفتن کنترل در سطوح اتمی و مولکولی و استفاده از خواصآن سطوح است آنگاه درخواهیم یافت که کاربردهای این فناوری در حوزه های مختلف اعم ازغذا، دارو، تشخیص پزشکی، فناوری زیستی ، الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل،انرژی ، محیط زیست و امنیت ملی خواهد بود به گونه ای که به زحمت می توان عرصه ای راکه از آن تأثیر نپذیرد معرفی کرد.
هرچند آزمایش ها و تحقیقات پیرامون نانوتکنولوژی از ابتدای دهه ۸۰ قرن بیستم به طور جدی پیگیری شد، اما اثرات تحول آفرین وباورنکردنی نانوفناوری در روند تحقیق و توسعه باعث گردید که نظر همگی کشورهای بزرگبه این موضوع جلب گردد و فناوری نانو را به عنوان یکی از مهم ترین اولویت هایتحقیقاتی خویش طی دهه اول قرن بیست و یکم محسوب کنند.
لذا محققان ، اساتید وصنعتگران ایرانی نیز باید در بسیجی همگانی، جایگاه و وضعیت خویش را درباره اینموضوع مشخص کنند و با یک برنامه ریزی علمی و کارشناسانه به حضوری فعال و حتی رقابتیدراین جایگاه ابراز وجود کنند.
زیرا بسیاری از صاحب نظران و محققان، نانوفناوریرا مساوی آینده دانسته اند به عبارت دیگر می توان گفت، اولویت کشور، هر صنعت وفناوری که باشد بدون تسلط بر ابعادنانو، در دنیای جدید نمی توان در آن صنعت وفناوری حرفی در دنیا زد. ماهیت فرارشته ای علوم و فناوری نانو به عنوان توانمندیتولیدمواد، ابزارها و سیستم های جدید با دقت اتم و مولکول، موجب کاربردهای بسیارزیادی در عرصه های مختلف علمی و صنعتی شده است. برای مثال در بخش پزشکی و بهداشت اززمینه های کاری بسیار مهم نانوفناوری، سیستم توزیع دارو درداخل بدن است .
مصرفدارو در حال حاضر به صورت حجمی است در حالی که سلول های خاصی از بدن نیازمند آنهستند ، در روش جدید دارو با وسایل تزریق متفاوت با امروزه، به صورت مستقیم به سمتسلول های مشخص جهت گیری شد و دارو به محل نیاز تحویل داده می شود. از نظر دفاعی نیزاین فناوری برای کشورها هم فرصت و هم تهدید است. به لحاظ کاربردهای زیاد این فناوریگرایش زیادی در بخش دفاعی کشورها به تحقیق و توسعه صورت گرفته است.
این کاربردهااز لباس های مانع خطر تا پرنده های بسیار کوچک تجهیزات اطلاعاتی و بسیاری موارددیگر است که هم اکنون با حمایت وزارتخانه های دفاع کشورهایی چون آمریکا ، ژاپن وبرخی کشورهای اروپایی به صورت طرح های تحقیقاتی در حال انجام هستند. نانوفناوری،تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد جدیدخواهد شد و انقلابی در موادایجادخواهد کرد که محققان قادر به ساخت موادی خواهند شد که در طبیعت نبوده و شیمیمرسوم نیز قادر به ایجادشان نیست.
برخی از مزایای مواد نانوساختار، عبارت است ازمواد سبک تر، قوی تر، قابل برنامه ریزی، کاهش هزینه عمر کاری از طریق کاهش دفعاتنقص فنی ابزارهایی نوین برپایه اصول و معماری جدید، صنعت خودرو و لوازم خانگیبااستفاده از این فناوری جدید در درازمدت می توان تومورهای مغزی را به درستی تشخیصداد و نیز بدون آسیب زدن به بافت های سالم و با استفاده از پرتو درمانی این بیماریرا بهبود بخشید، نانو کپسول های تولیدی با استفاده از فناوری نانو، دارای موادیمانند ویتامین A، رتینول و بتاکاروتن خواهد بود که باید به لایه های عمقی پوستمنتقل شوند تا بیشترین خواص ضدپیری و سایر خواص دارویی خود را بروز دهند.
باکارگذاری نانو ذرات فعال نوری در داخل گلبول های سفید خون موفق به شناسایی سلول هایآسیب دیده خواهیم شد. در زمینه انرژی می تواند به طور قابل ملاحظه ای کارآیی ،ذخیره سازی و تولید انرژی را تحت تأثیر قرار داده و مصرف انرژی را پایین بیاورد. بهعنوان مثال شرکت های موادشیمیایی، موادپلیمری تقویت شده را ساخته اند که می تواندجایگزین اجزای فلزی بدنه اتومبیل ها شود. استفاده گسترده از این نانوکامپوزیت ها میتواند سالیانه ۱/۵میلیاردلیتر صرفه جویی مصرف بنزین به همراه داشته باشد.
چندمحصول تجاری شده با استفاده از فناوری نانو
در زیر چند محصول برتر نانوفناوری در سال ۲۰۰۳ طبقه بندی شده است. این خبر نشان می دهد کسانی که هنوز معتقدندنانو فناوری فقط در آزمایشگاه است، اشتباه می کنند.
۱) پارچه های ضدچروک وضدلکه
شرکتی با اضافه کردن ساختارهای مولکولی به الیاف کتان، الیافی ساخته استکه مایعات و لکه ها برروی آنها حرکت کرده و جذب نمی شوند. بنابراین چنانچه قهوهبرروی شلوار سفیدرنگی ریخته شود به طرز شگفت آوری روی آن حرکت کرده و جذب نمیشود.
۲) محافظت پوست، با قابلیت نفوذ عمیق
یکی از بزرگ ترین شرکت هایتولیدکننده موادآرایشی در جهان نخستین محصول نانوفناوری خود را در سال ،۱۹۹۸ معرفیکرد. این محصول کرم ضدچروک Plenitude Revitalift است که در تولید این کرم از یکفرآیند انحصاری نانو فناوری به منظور داخل کردن ویتامین A به درون یک کپسول پلیمریاستفاده شده است. کپسول مانند اسفنج ،کرم را درون خود جذب و نگهداری می کند تا اینکه پوسته بیرونی آن در زیرپوست حل شود.
عینک های آفتابی با کیفیتبالا
شرکتی دیگر با استفاده از نانو فناوری، پوشش های پلیمری بسیارنازک،ضدانعکاس و حفاظتی برای عینک ها ساخته است بطوری که شیشه آنها در مقابل خراشیدگیمقاومت داشته و ضدانعکاس نیست این پوشش چربی ها و لکه ها را از روی عدسی ها برطرف وعدسی ها را حساس تر می کند.
نانو جوراب
نه فقط ورزشکارها بلکه اکثر مردم ازعرق پا رنج می برند و نمی توانند آن را تحمل کنند بطور طبیعی هر پا دارای ۲۵۰هزارغدد عرقی است که قادرند حدود ۵۰۰ میلی لیتر عرق در روز تولید کنند.
به تازگیجوراب هایی از جنس کتان که به وسیله نانو ذرات نقره، بهبود یافته اند به وسیله شرکتسول، وارد بازار شده است که این ذرات نقره از رشد باکتری ها و قارچ ها جلوگیری کردهو بدین وسیله از چرب شدن و بدبوشدن پا جلوگیری می کنند.
کرم هایضدآفتاب
مصرف کرم های ضدآفتاب معمولی پوست را به قدری سفید می کند که حالتنامناسبی پیدامی کند. این سفیدی ناشی از اکسید روی است که از پوست دربرابر هردونوعاشعه ماورای بنفش Aو Bخورشید محافظت می کند. جهت حل این مشکل شرکت BASF ماده ای باکمک فناوری نانو، ساخته است که سبب تولید نانو کریستال های اکسیدروی با خلوص بالاتهیه شده و این امر منجر به افزایش مرغوبیت کرم های ضد آفتاب می شود از دیگر مزایایاین کرم ها این است که به وسیله پوست جذب نشده و ایجاد آلرژی نمیکند. 

 

/ 1 نظر / 133 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام وبلاگ خوبی دارید من نیز با مطلب شروط یک مفتی وهابی برای بازی فوتبال! در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیام و نظرتان هستم .