نانوذرات نقره

نانو ذرات نقره موضوع:نانومواد و نانو ساختارها


 امروزه به کمک علم پزشکی، هر روز به تعداد بیماریهایی که قابلدرمان می باشند، افزوده می شود. این کار به وسیله داروهایی انجام می شود که عواملبیماری را از بین برده و سلامت را به انسان باز می گردانند.
در راستای تحولاتاخیر زندگی انسان، علم نانو تکنولوژی توسعه یافته و تقریبا ً در همه رشته های علمی،نشانه هایی از آن یافت می شود. محققان نانو تکنولوژی با فناوری جدیدی در رابطه بانانو ذرات آشنا شده اند که ممکن است نقش بسیار زیادی در پزشکی آینده ایفا کند.
در فناوری نانوسیلور(Nano Silver )، یونهای نقره به صورت کلوییدی در محلولی به‌حالت سوسپانسیون قرار دارند که خاصیت آنتی باکتریال ( ضد باکتری)، آنتی فونگاس ( ضدقارچ) و آنتی ویروس دارند.
سوسپانسیون:
به مخلوط کلوئیدی جامد در مایع سوسپانسیونگفته می شود. سوسپانسیون ها در حالت عادی ناپایدار هستند و با گذشت زمان ذرات آنهاته نشین شده و در اثر این پدیده فاز مایع از جامد جدا می شود. آب گل آلود نمونه ایاز یک سوسپانسیون طبیعی است.
هر چند این فناوری به تازگی مورد توجه زیادی قرار گرفته و رونقبسیاری پیدا کرده ، اما از آن در طب قدیم استفاده می شده بدون آنکه دلیل تاثیر آنشناخته شود وحتی در جنگ برای کنترل عفونت زخم سربازان از سکه های نقره استفاده میشده است .محلول های نانو سیلور از یونهای نقره در اندازه های 100-10نانومتر (9- 10) تشکیل شده اند و در مقایسه با محلولهای دیگر پایداری بیشتری دارند.
یونهای نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارندو تأثیر بیشتری برمحیط می گذارند.
نانو ذرات نقره این محلول را میتوان به عنوان داروی خوراکی استفاده کرد که در آنصورت ، محلول باید از 80 % نقره عادی (فلز) و 20 % یون نقره تشکیل شود، زیرا یونهادر معده با اسید هیدروکلریک واکنش داده و نقره کلرید درست می شود که خاصیت خود رااز دست می دهد.
برای مصرف این دارو به صورت خوراکی بهتر است از محلولی با غلظت 20ppm استفاده شود تا تأثیر بیشتری در بدن داشته باشد. از نانو سیلور به عنوان دارومی توان در درمان بیماریهای پوستی ،جوش و ... ، انواع جراحات و سوختگی ها،بیماریهای باکتریایی و قارچی ، بیماریهای گوارشی ، بیماریهای جنسی و ... استفادهکرد .
نقره در ابعاد بزرگتر، فلزی با خاصیت واکنش دهی کم میباشد، ولی زمانیکه بهابعاد کوچک در حد نانومتر تبدیل میشود خاصیت میکرب کشی آن بیش از 99 درصد افزایش مییابد، به حدی که می توان از آن جهت بهبود جراحات و عفونتها استفاده کرد. نقره درابعاد نانو بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم اثر می گذارد. تاکنون بیشاز 650 نوع باکتری شناخته شده را از بین برده است.دو مکانیسم عمده نانو نقره ها عبارتند از :
1-
مکانیسمکاتالیستی : تولید اکسیژن فعال توسط نقره، این مکانیسم بیشتر درمورد کامپوزیت2هاینانو نقره ای صدق میکند که روی پایه های نیمه هادی مانند TiO2 یا SiO2 قرار گرفتهمی شود. در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی3عمل میکند و با اکسید کردناتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، یون OH- را تولید می کند که هر دو ازبنیان های فعال و از قوی ترین عاملین ضد میکربی نیز می باشند.

2-
مکانیسمیونی: دگرگون ساختن میکروارگانیسم به وسیله تبدیل پیوند های SH ــ به Sag ــ .
دراین مکانیسم ذرات نانونقره فلزی به مرور زمان یونهای نقره از خود ساطع میکنند. این یونها طی واکنش جانشینی، باندهایSH- را در جداره میکروارگانیسم بهباندهای -SAg تبدیل می کنند، که نتیجه ای واکنش تلف شدن میکروارگانیسم است.

خصوصیات نانو سیلور :
1-
تاثیر بسیار زیاد
2-
تاثیرسریع
3-
غیر سمی
4-
غیر محرک برای بدن
5-
غیر حساسیت زا
6-
قابلیت تحملشرایط مختلف (پایداری زیاد)
7-
آب دوست بودن
8-
سازگاری با محیط زیست
9-
مقاوم در برابر حرارت
10-
عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاری درمیکروارگانیسم
از دیگر قابلیتهای نانو سیلور، اضافه شدن به الیاف، پلیمر،سرامیک، سنگ، رنگ و... ، بدون تغییر دادن خواص ماده است.موارد استفاده پلیمرهای نانو سیلور:
1-
شیشه شیر وپستانک نوزادان ،مسواک و برسهای بهداشتی حمام و ...2- ظروف پلاستیکی ( غذایی ، دارویی ، آرایشی )
3-
لوازمخانگی(یخچال، جارو برقی، ماشین ظرف شویی، سیستم تهویه و تصفیه هوا و رطوبت زا)
  
  
4- مواد بسته بندی برای تازه و بهداشتی نگه داشتن موادغذایی
5-
بدنه وسایلی که انسان مداوم با آن تماس دارد( گوشی موبایل ، کیبورد و ...)

خصوصیات پلیمرهای نانو سیلور آنتی باکتریال :
1-
اندازه ذراتنقره کمتر از 20 نانو متر است
450ppm2-
غلظت تقریبی
3-
مطابق با شرایط مختلفجوی
4-
آنتی اسید و آنتی آنیون
5-
سازگار با محیط زیست و غیر سمی
6-
بیضرر برای انسان
7-
تاثیر داشتن روی باکتریها ، قارچها و... و خوشبو کننده
8-
قابلیت از بین بردن ویروسها
9-
صرفه اقتصادی و قابل رقابت از نظر عملکرد با دیگر
/ 0 نظر / 19 بازدید