تاریخچه نانو

تاریخچهنانو:فناوری نانو را می‌توان از پیشرفته‌ترین فناوری‌های بشری دانست که کاربردهای گوناگون آن می‌تواند جهان آینده را متحول نماید. تغییر خصوصیات مواد در مقیاس نانومتری تحت تاثیر خصوصیات مکانیک کوانتومی، الکترون ها و برهم کنش های اتمی است. با ایجاد ساختارهای نانومتری، کنترل خصوصیاتی از مواد نظیر رفتار مغناطیسی، هدایت الکتریکی، استحکام، نقطه ذوب و ... بدون تغییر ترکیب شیمیایی آنها امکان‌پذیر است. این مساله می‌تواند منجر به استفاده نانوفناوری در زمینه‌های مختلفی همچون صنایع الکترونیک، پزشکی، داروسازی، مواد، صنایع شیمیایی و نفت و گاز گردد. 

/ 0 نظر / 54 بازدید