برا الهام

یکی ازدوستام بهم پیامک زده بودکه :وفاداری را به عشق از ماهی یادبگیر ...ماهی وقتی ازآب جدا میشه می میره...

گفتم ای بابا به این عشقای امروزی مگه میشه ماهی بود...کوتاه می آیی جلو طرف ، نادون می دونتت ، یه کم زیادی بش توجه می کنی  ،میگه عین چسب وسریش می مونی ...چطوری باید رفتار کرد الله اعلم...نیشخند

اینم برادلخوشی الهام خانم ..چون همیشه گله داره که چقد از شیمی می گی یه کمی هم با احساس باش...باشه خانمی اینم احساس...حال کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟زباننیشخند

/ 1 نظر / 20 بازدید
Mohammad

نه ماهی باش که از اب در بیایی بمیری و نه مار ماهی که بیرون از اب هم طرف را بکشی عاشق باش که عشق بماند