صنعت خودروی ایران
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۳ 

دانشجویان سازنده خودروهای الکتریکی که صنعت خودرو کشور در آینده نیازمند دانش آنهاست در غفلت شرکتهای خودروسازی داخلی از بیشترین حمایت شرکتی خارجی بهره مند شدند تا باز هم قصه جدایی صنعت از دانشگاه بیش از پیش نمایان شود.
دکتر علی آرام دبیر مسابقه ملی خودروی الکتریکی در پاسخ به خبرنگار مهر به مشخصات خودروهای طراحی شده اشاره کرد و گفت : طبق مقررات خودروهای طراحی شده باید دارای عرض 90 سانتمتر، وزن کمتر از 170 کیلوگرم و توانایی حرکت روی شیب 10 درصد و همچنین حرکت روی شیب 2 درصد با سرعت 20 کیلومتر در ساعت و شتاب ترمزی خودرو روی سطح آسفالت خشک حداقل 7 متر بر مجذور ثانیه باشد.

وی همچنین افزود: آرام طی کردن 50 کیلومتر با یک بار شارژ کامل باتری، قابلیت رانندگی در شب، قابلیت حرکت به جلو و عقب، پارک بین دو مانع و مانور پذیری برای حرکت در پیچ های با شعاع 10 متر از جمله ویژگیهای خودروهای طراحی شده است.دبیر مسابقه ملی خودروی الکتریکی بهینه ساختن مصرف سوخت را از مشخصات بارز خودروهای هدف دانست و اظهار داشت : با توجه به اینکه باتریهای این خودروها ضعیف است باید قادر باشند با بک بار شارژ بتوانند 50 کیلومتر را طی کنند. بک بار شارژ باتری حدود 20 تومان هزینه دارد که در مقایسه با قیمت بنزین، خودروهای مقرون به صرفه ای است به طوری که قیمت انرژی که از بنزین به دست می آید 6 برابر انرژی است که از برق کسب می شود. از این نظر خودروهای برقی مزیت دارند.

وی همچنین مشکل این قبیل خودروها را باتری دانست و خاطرنشان کرد: با حل پاره ای از مشکلات، بسیاری از شرکتها توانستند خودروهایی تولید کنند که 400 کیلومتر را طی می کنند.

دبیر مسابقه ملی خودروی الکتریکی تامین هزینه ها را یکی از موارد کسب امتیاز برای تیمها ذکر کرد و افزود: هر چه خودروها ارزان تر ساخته شوند امتیاز بیشتری دریافت می کنند.

آرام در خصوص حمایتهای مالی از این مسابقه و ساخت خودروهای الکتریکی با اظهار تاسف از اینکه شرکتهای خودروساز داخلی نسبت به شرکتهای مشابه خارجی از تیمها حمایت نکرده اند، افزود : بعضی از تیم ها توانستند حمایتهای مالی بعضی از شرکتها را جلب کنند و بعضی تیمها نیز از حمایت دانشگاه خود برخوردار شدند.وی اضافه کرد: در این مسابقه برخی تیمها با هزینه شخصی و کمک محدود کمیته توانستند خودروی خود را بسازنند اما تیمهایی نیز بودند که نتوانستند حتی این مقدار حمایت را جلب کنند.

به گفته دبیر مسابقه ملی خودروی الکتریکی برخی شرکتهای خارجی صرفا با دیدن فیلم خودروها با مذاکره ای که شد از تیم توسن دانشگاه صنعتی شریف به دلیل نوآوری در فرمان خودرو حمایت کردند و این تیم توانست در تست فرمان و مارپیچ بهترین نتیجه را کسب کند.

آرام در این باره توضیح داد: وقتی فرمان به سمت جلو چرخانده می شود چرخ راست و چپ زاویه متفاوتی برای چرخش پیدا می کنند. برای کاهش خطا در این دو زاویه از هندسه آکرمن استفاده می شود و از آنجایی که این هندسه بر اساس مکانیزمهایی اجرا می شود همواره خطا وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: تیم توسن دانشگاه صنعتی شریف توانست با اجرای مکانیزم خاص کمترین خطا را در زاویه ها ایجاد کند. ضمن آنکه از سایش بی مورد لاستیک کم می شود و فرمان پذیری افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: