سوخت پاک از ادرارگوسفند!
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٠ 

لندن‎ ـ شرکتی‎ باهدف‎ کاهش‎ آلاینده‎ های‎ هـوا , ادرار گوسفندان‎ رابه‎ سوخت‎ پاک‎ تبدیل‎ و از آن‎ استفاده‎ می‎کند.

 

روزنامه‎‎ گاردین‎‎ نوشت‎ , ادرار گوسفندان که باکمک‎ کارخانه‎ های‎ کود شیمیایی‎‎ ازنـواحـی پرورش‎ دام‎ جمع‎ آوری‎ می‎ شود, بـه‎ صـورت‎ اوره‎‎ خالص‎ تصفیه می‎ شود.
آمونیاک‎ حاصل‎ از این‎ اوره‎‎ بـاواکنـش‎ بـه مونواکسیدنیتروژن‎ ناشی‎ از دوداگزوز واکنش‎ می‎‎دهد و آن‎‎ را به‎ گاز نیتروژن تبدیـل‎ مـی کند.
شرکت‎ ملی‎‎ اتوبوسرانی انگلیس‎ استیج‎ کوچ‎ که‎ از مواد حاصل‎ ازتجزیـه‎ ادرار گـوسـفنـدان‎ استفاده‎‎‎ می‎ کند, ماه گـذشتـه نـخسـتیـن‎ مسافران‎‎ خود را با بهره‎ گیری‎ از این سوخت‎ پاک‎ جابجا کرد. نیشخندجالبه نه ؟


کلمات کلیدی: