دوست بدارید
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٠ 

ای همه مردم ، درین جهان به چه کارید ؟

عمـر گـرانمایه را چگونـه گـذرانیـد ؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیـچ نـداریـد اگـر عـشـق نـداریـد

وای شما ، دل به عشق اگر نسپارید ،

گر به ثریا رسید هیچ نیرزید !

عشق بورزید ،

 

دوست بدارید !مژهلبخند


کلمات کلیدی: